Jakthundar för jakt

Det finns hundar som är mer eller mindre passande för jakt. De hundar som passar för jakt har ofta olika inriktningar på själva jakten, det vill säga vilken typ av jakt de passar för. Det finns raser som passar bättre för jakt av fågel och de som passar bättre för jakt av exempelvis älg med mera.

Hundar avlade för jakt

De hundar som har jaktinstinkt är ofta framavlade för att vara så bra det går på just sitt område. Det alla dessa raser har gemensamt är det välutvecklade luktsinnet. Många av hundraserna kan lukta sig till sina byten och det är till stor fördel och nytta under jakten. Något mer som är typiskt för jakthundar är deras uthållighet och snabbhet.

Att välja jakthund

För den som tänkt skaffa sig en jakthund finns det flera saker att fundera på när man ska välja ras. Framför allt bör man själv veta vilken typ av jakt man är ute efter, det vill säga vilken typ av djur man vill jaga med hjälp av sin hund. Det finns jakt som innebär allt mellan fåglar, älgar, rådjur, hare, vildsvin med flera. När man väl vet vilken av alla dessa djur man vill jaga kan man enkelt hitta vilken hundras som lämpar sig för just den typen av jakt. På denna hemsida beskriver vi såväl hundraser som utrustningar för olika typer av jakter.

Innan man skaffar hund bör man också ha insikt över att en hund kräver en hel del tid och uppmärksamhet, hunden finns med en hela tiden och inte bara under själva jaktsäsongen.